KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika w toku egzekucji

  • Typ: Dokument
  • Wydawca: e-biuro
  • Autor: e-biuro
  • Wersja elektroniczna - Dokument
  • Rok wydania: 2009
  • Wysyłka darmowa
  •  

Opis

Zgodnie z art. 7871 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wzór dotyczy wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika składanego w toku postępowania egzekucyjnego.