KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Umowy - usługi

 • Umowa o dzieło

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny (ubranie, mebel, samochód) jak i niematerialny (obraz, fotogra...

   
 • Umowa o roboty budowlane

  Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynnoś...

   
 • Umowa o podnajem lokalu

  Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz. Jeżeli wynajmujący wyrazi na to zgodę, najemca lokalu może wynajęt...

   
 • Umowa faktoringu

  finansowych. Przedmiotem umowy są z reguły wierzytelności o odroczonym terminie płatności, które przelewane są na faktora przed terminem wymagalności. W ten sposób sprzedawca wierzytelności uzyskuje, za odpowiednim wynagrodzeniem, środki finans...

   
 • Umowa spedycji

  Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Przy świadczeniu usług spedycyjnych ...

   
 • Umowa czarteru jachtu

  Z roku na rok coraz więcej osób spędza swój urlop żeglując po akwenach jezior mazurskich. Czarterując jacht warto jest zawrzeć odpowiednią umowę, która precyzyjnie będzie określała wzajemne prawa i obowiązki stron, wyposażenie jachtu czy o...

   
 • Umowa przechowania

  Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Przechowawca nie może używać rzeczy bez zgody składającego, chyba że jest to konieczne do zachowania jej w stanie ...

   
 • Umowa o organizację bankietu

  Coraz bardziej powszechne staje się urządzanie różnego rodzaju bankietów, imprez integracyjnych dla pracowników przedsiębiorstwa. Zlecając organizacje takiego przedsięwzięcia warto jest dokładnie określić w umowie świadczenia organizatora, t...