KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

E-KSIĄŻKI - Prawo - Karne

 • Przewodnik po prawie karnym

  Stan prawny na 1.10.2008 r."Dotychczas w polskiej literaturze prawa karnego kierowanej do studentów pojawiały się wydawnictwa zawierające tzw. tablice, kazusy oraz wybory orzecznictwa, jednak dopiero w przedstawionej mi do...

   
 • Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności

  Praca Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności  ma charakter prawnoporównawczy. Ukazuje ewolucję prawa karnego nieletnich od czasu jego wyodrębnienia się z prawa karnego dorosłych oraz aktualne zasady traktowania nieletnich w Stan...

   
 • Postępowanie karne. Część ogólna

  Stan prawny na 1.05.2008 r.Podręcznik w zwięzłej formie przedstawia zagadnienia ogólne procesu karnego (postępowania karnego). Omówiono w nim m.in. problematykę zasad procesu, czynności procesowych, uczestników procesu, postępowania ...

   
 • Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania

  W monografii omówiona została problematyka odpowiedzialności państwa za niesłuszne skazanie. Zważywszy na fakt, że ostatnie kompleksowe opracowania tej instytucji pochodzą jeszcze z lat 60. XX w. i dotyczą przedwojennego stanu prawnego, autor pod...

   
 • Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo

  Książka zawiera gruntowną analizę problemów wykładni i stosowania instytucji obrony koniecznej,opartą na poglądach doktryny i orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych z okresu obowiązywania aż trzech kodeksów karnych: z 1932,1...

   
 • Kodeks karny. Praktyczny komentarz

  Stan prawny na 10.10.2007 r.Niniejszy komentarz jest dziełem pracowników Katedry Prawa Karnego Porównawczego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr Magdaleny Budyn-Kulik, dr Patrycji Kozłowskiej-Kalisz, dr. Marka Kulika...